Інформація за 2020 рік ще не пройшла перевірку Незалежним адміністратором. Можливі уточнення та зміни.

В 2019 році обсяг надходжень на користь держави від компаній підзвітних видобувних галузей згідно з даними державних органів (ДПС, ДМС, Мінекономіки, Держгеонадра), становив 165 350 870,54 тис. грн. Найбільший внесок в платежі на користь держави серед видобувних галузей припадає на галузь добування нафти та природного газу – 131 378 111,59 тис. грн. Загалом частка платежів підзвітних видобувних галузей в податкових і неподаткових надходженнях Зведеного бюджету України і сукупному обсязі надходжень ЄСВ становила 10,62%

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис Джерело
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"} ${row.data_source != null ? row.data_source : "Даних немає"}