Вимога Стандарту ІПВГ №6.2 передбачає розкриття інформації про квазіфіскальні операції підприємств державного сектору економіки, зокрема щодо платежів за соціальні послуги, державну інфраструктуру, паливні субсидії та обслуговування національного боргу.

За рішенням БГ ІПВГ, на основі наявної інформації та рекомендацій Незалежного адміністратора, квазіфіскальні операції лише у газовидобувній галузі України було визначено суттєвими для розкриття у Звіті ІПВГ (протокол засідання БГ ІПВГ від 22 листопада 2019 р.). Інших суттєвих видів квазіфіскальних операцій не було виявлено. Для цілей підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік, запит щодо квазіфіскальних операцій адресувався усім суттєвим видобувним підприємствам державного сектору економіки (протокол засідання БГ ІПВГ від 01 жовтня 2021 р.).

Згідно з інформацією АТ «НАК «Нафтогаз України», у 2020 році загальний обсяг квазіфіскальних витрат компанії склав 37 158 778 тис. грн. Ця сума є накопиченою дебіторською заборгованістю за продаж природного газу населенню і підприємствам теплоенергетики станом на 31.12.2020 року. Квазіфіскальні операції іншими підзвітними газовидобувними компаніями протягом 2020 року не проводились.